Bildiriler

Pub Number Presenter Title Lang A Authors
S-001 Nisan Topaloğlu Biberiye Uçucu Yağı ve Tavuk Derisi Kolojeninden Antibakteriyel Film Eldesi ve Pastil Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nisan Topaloğlu, Bahtışen Ramoğlu
S-002 İbrahim Korkut Stirenin ultrases destekli emülsiyon polimerizasyonunun kinetik olarak incelenmesi İbrahim Korkut, Salih özbay, Fuat Erden
S-003 Emel Tamahkar Irmak Poli Akrilamit ve Poli Vinil Alkol Bazlı üç Ağ Yapılı Hidrojeller ile Kontrollü İlaç Salımı Emel Tamahkar Irmak
S-004 özge Yılmaz İnsülinin Mikroenkapsülasyonu ve Kontrollü Salınımı özge Yılmaz, İbrahim Işi̇ldak
S-005 Ece Akkoç Piren Esaslı Mikrokürelerin Sentezi ve Nitroaromatik Bileşikler üzerindeki Deteksiyon Etkinlikleri Ece Akkoç, Bünyamin Karagöz
S-006 Elif Cerrahoğlu Kaçakgil Alkid reçine üretiminde kullanılan biyo-esaslı hammaddeler Elif Cerrahoğlu Kaçakgil, Cemil Dizman
S-007 Zehra Yıldız Soya Fasülyesi Yağı Esaslı, Güç Tutuşur, UV Kürlenebilen Oligomerlerin Sentezi ve Ahşap Kaplama Uygulamaları Zehra Yıldız, Hacer Ayşen önen, övgü Gürer, Atilla Güngör
S-008 Gizem Uzan Kar Floroelastomer (FKM) ve Silikon Kauçuk Arayüzey Etkileşiminin Reaktif Yolla Geliştirilmesi Tuğba Akyıldız, Tuba ünügül, Gizem Uzan Kar, Bağdagül Karaağaç
S-009 Semiha Eral Biyo-esaslı kardanol içeren polimerleri ve uygulamaları Semiha Eral, Cemil Dizman
S-010 Elif Karacan Yeldir Piren Birimi İçeren Azometin Oligomerinin Sentezi ve Termal özellikleri Elif Karacan Yeldir, İsmet Kaya
S-011 Şenay Yılmaz Vamac Etilen Akrilik Elastomer Terpolimer Karışımlarında Vulkanizasyon Sistemi Bileşenlerinin Karışımların Mekanik ve Termal Yaşlanma özeliklerine Etkisi Şenay Yılmaz, Gül Şentürk ünal
S-012 Berna öztürk Farklı Etilen Akrilik Elastomer Türlerinin Termal ve Yağ Dayanım özelliklerinin Kıyaslanması Berna öztürk, Gül Şentürk ünal
S-013 İnci Günaydın DPF Değişiminin Poli(Etilen Tereftalat) İpliğin Fiziksel özellikleri ve Boyutsal Kararlılığına Etkisinin İncelenmesi İnci Günaydın, Nazlı Yazıcı, İlhan İzmit, Mehmet Kodal
S-014 Gülşah Demir TAC ve OV-POSS'un PP/EPDM karışımlarının vulkanizasyon kinetiği üzerine etkisi Gülşah Demir, Nazlı Yazıcı, Mehmet Kodal, Güralp özkoç
S-015 Bengisu Yöney Geliştirilen iodo benzoyl poli-3-hidroksibütiratın ratlarda gastrointestinal sisteme etkisi Bengisu Yöney, Arzu Erol, Baki Hazer, Emrah Keskin, Osman Cengil, Banu Alıcıoğlu, Emine Derin, çağdaş özdemir
S-016 Hacer Can Enzimatik Kinetik Rezolüsyon yoluyla Kiral 1,3-keto-asetatların Sentezi Hacer Can, Tülay Yıldız, Hülya çelik Onar
S-017 Meryem Esen Amit Köprülü Aril/Alkil-Artesunate Türevlerinin Sentezi Meryem Esen, Emrah Kavak, ömrüye özok, Arif Ki̇vrak
S-018 Fatma Aydin {11H}-İndeno[{1,2-b}]-kinoksalin-11-on'un çeşitli İmin Türevleri Sentezi ve Uygulamaları Fatma Aydin
S-019 Aysu özyaycı Guanilhidrazonların Ninhidrin İle Reaksiyonlarının Mekanistik İncelenmesi Aysu özyaycı, Hüseyin Kekeçmuhammed, Michael Tapera, Rıfat Emin Bora, Yunus Zorlu, İlhan özer İlhan, Emin Sarıpınar
S-020 çağatay Dengiz Fonksiyonelleştirilmiş Alkinlerin Elektronca Fakir Alkenlerle Klik-Tipi Tepkimeleri çağatay Dengiz
S-021 Hüseyin Kekeçmuhammed Fenilglioksal, Meldrum's Asidi Ve Guanilhidrazonların Reaksiyonları Rabia Efe, Hüseyin Kekeçmuhammed, Michael Tapera, Rıfat Emin Bora, Yunus Zorlu, Emin Sarıpınar
S-022 Kamala Asgarova Antrakinon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Kamala Asgarova, Nihal Onul, Funda özkök
S-023 Recep İşçi Tiyenotiyofen Temelli Malzemelerin Materyalik özellikeri Recep İşçi, Turan öztürk
S-024 Baybars Köksoy 4-Fenil Kumarin Türevlerinin Antikoagülant özelliklerinin İncelenmesi Baybars Köksoy
S-025 Deniz Yiğit 2-Bromtiyofenin Farklı 2,5-Dibromtiyofen Türevleri ile Olan Elektrokimyasal Aril-Aril çapraz Eşleşme Reaksiyonlarının İncelenmesi Deniz Yiğit
S-026 Reşit çakmak Potansiyel Tirozinaz ve Kolinesteraz İnhibitörleri Olarak Bazı Schiff Baz Türevleri: Sentez, Karekterizasyon ve Biyolojik Aktivite çalışmaları Reşit çakmak
S-027 Tuğçe Nur Uslu eEF-2K Enzimini İnhibe Etme Potansiyeline Sahip Yeni Moleküllerin Sentezi Tuğçe Nur Uslu, Ferah Cömert önder, Serdar Durdağı, Esen Bellur Atici, Hakan Kandemir, Bülent özpolat, Mehmet Ay
S-028 Eyüp Başaran Bazı Yeni Hidrazon Türevlerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite çalışmaları Eyüp Başaran
S-029 Zafer Şahin Yeni kinoksalin türevlerinin sentezi ve fenaçil bromürlerle reaksiyona giren farklı nükleofilik bölgelerinin incelenmesi Zafer Şahin
S-030 Fidan Vagi̇fli̇ Yeni sentezlenen amino ve tiyoantrakinon moleküllerinin akciğer kanseri hücre hattı (A549) üzerindeki anti-proliferatif etkilerinin incelenmesi Fidan Vagi̇fli̇, Nihal Onul, Funda özkök, Ebru Hacıosmanoğlu, Şeyma Bulut, Başak Varol
S-031 Vildan Şanko MAX-Faz Malzemenin Elektrokimyasal Sensor çalışmaları üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Vildan Şanko, Yasin Orooji, Alireza Khataee, Alireza Khataee, Ahmet Şenocak, Süreyya Oğuz Tümay, Erhan Demirbaş
S-032 Ceylan Doyranlı Perovskit Güneş Hücreleri için Donör Akseptör Tipi Boşluk Taşıyıcı Organik Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ceylan Doyranlı, Sermet Koyuncu, Nevim San
S-033 Sacide Melek Kestir Yüksek Derecede Işıldayan CdTeS Kuantum Noktacıklarının İki Faz Yöntemiyle Sentezlenmesi Sacide Melek Kestir, Caner ünlü
S-034 Sibel Yazar Aydoğan Hidrotermal Sentez Yöntemi ile Boyar Madde Varlığında Polianilin Elektrotların Sentezi ve Süperkapasitör Uygulamaları için Elektrokimyasal Karakterizasyonu Sibel Yazar Aydoğan
S-035 Sedat Emir Bilgisayarların Aşırı Isınmasını önlemek için 3D Yazıcı ile Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Malzemeli Kompozit Geliştirilmesi Sedat Emir, Gizem Biçer Göktepe, özge Güngör, Görkem Tufan, Gülfeza Kardaş, Halime Paksoy
S-036 Mehmet Atakay İzomerik Mono- ve Disakkarit Karışımlarının İyon Hareketliliği-Kütle Spektrometrisi Tekniği ile Analizi Mehmet Atakay
S-037 Sıla Melahat Yılmaz Elektrokimyasal Sentez Yöntemi Kullanılarak çelik Elektrotlar üzerine Pirol Bazlı İletken Kaplamaların Sentezi ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi Sıla Melahat Yılmaz
S-038 Aygün Qocayeva Sorbtion of non-ferrous metal-ions by strong cation exchanger DOWEX MARATHON C and weak cation exchanger DIAION WK 40 Elieddin Abbasov, Aygün Qocayeva, Fizze Memmedova
S-039 Keziban Hüner Poli(sülfonik asit difenil anilin)/Poli(etilen oksit) Nanoliflerinin Elektrospinning Yöntemi ile üretimi ve Karakterizasyonu Keziban Hüner
S-040 Hacer Dolaş Aktif Karbonun Yüzey Alanına Bor Bileşiklerinin Etkisi Hacer Dolaş
S-041 Hacibayram Zengin MALEİK ANHİDRİT-ard-STİREN KOPOLİMERİNİN 2-AMİNOBENZİMİDOZOLE İLE MODİFİKASYONU, KARAKTERİZASYONU VE ANALİTİK UYGULAMALARI Hacibayram Zengin, Ramazan Gürkan
S-042 Recep üzek Silika Kaplı CdSe Kuantum Noktaların Sentezi ve Karakterizasyonu Recep üzek
S-043 Firdevs Aydın Kurşun Selenyum Kuantum Nokta ve Nanoçubuk Temelli Güneş Hücrelerinde Şeffaf ZnO Elektron İletim Tabakasının Optimizasyonu Firdevs Aydın, Bensu Balıkoğlu, İrem Kolay, Demet Asil Alptekin
S-044 Ayşe Martin Silikon akrilat esaslı kopolimer sentezi ve tekstil uygulamaları Ayşe Martin, Tarık Eren
S-045 Ahmet Cengiz 2016-2020 Yılları Arası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında Adsorpsiyon İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Ahmet Cengiz
S-046 Uğur Cengiz Sıvı CO2 ortamında solgel metodu ile bor içeren silika nano partikül üretimi Uğur Cengiz
S-047 Ezgi Topçu ZnS Nanopartikül Katkılı Kompozit Grafen Kağıt: Seçici Dopamin Tayini İçin Yeni Bir Esnek Elektrokimyasal Sensör Elif Erçarıkcı, Zeriş Aksu, Ezgi Topçu, Kader Dağcı Kıranşan
S-048 Ebru Kondolot Solak Bor Türevleri Kullanılarak Anti bakteriyel Tekstil Malzemesinin Hazırlanması Ebru Kondolot Solak
S-049 Yahya Baş Gözenekleri Mikro-Organojel Yüklü Ve Mekanik özellikleri Sıcaklık İle Değişebilen Akıllı Fibroin Kriyojelleri Yahya Baş, Berkant Yetişkin, Oğuz Okay
S-050 Berkant Yetişkin Gözenek Morfolojisi Ayarlanabilir Kauçuk Esaslı Sorbentlerin Kriyojenik Vulkanizasyonla üretimi ve Su Ortamından Organik Kirleticilerin örneklenmesinde Kullanımı Berkant Yetişkin, Oktay Eren Türeyen, Atilla Yılmaz, Sevil Deniz Yakan Dündar, Oya Okay, Oğuz Okay
S-052 çiğdem Buse Oral İpek Fibroin-Esaslı Akıllı Organohidrojeller çiğdem Buse Oral, Berkant Yetişkin, Oğuz Okay
S-053 İrem Kolay Kurşun Selenyum Nanoçubuk Temelli Nano Heteroeklem Güneş Hücreleri: Delik Taşıma Katmanının Cihaz Performansına Etkisi İrem Kolay, Demet Asil Alptekin
S-054 özlem Yağci Kalsiyum Katkılanmış Bakır Oksit İnce Filmlerin Morfolojik ve Yapısal Karakterizasyonları özlem Yağci
S-055 çağdaş özdemir Biyomalzemelerde Mikrobiyal Etkinlik Testlerinin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi çağdaş özdemir, Arzu Erol, Baki Hazer, İlker Emin Dağ, Bengisu Yöney, Emine Derin
S-056 Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin Sentez Yönteminin SrFeO3 Perovskit Oksit üzerindeki Etkisi Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin
S-057 Nuray Emin Kıkırdak Doku Mühendisliğine Yönelik Aloe Vera özütü Katkılı Biyopolimerik İskelelerin üretimi Ve Kimyasal Karakterizasyonu Nuray Emin, Buğrahan Regaip Kılınç
S-058 Mehmet Yılmaz Sülfürik Asit Geri Kazanımı Mehmet Yılmaz
S-059 Barış Güzel Yuvacık (Kirazdere) Baraj Gölü Yüzey Sedimanlarında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi Barış Güzel, Oltan Canli, Ertuğrul Aslan
S-060 Salih Genel Biyokütlenin MCM-41 katalizörü varlığında pirolizi, elde edilen ürünlerin karakterizasyonu Salih Genel, Halil Durak
S-061 Gül Şentürk ünal Etilen akrilik (AEM) terpolimer ve Etilen propilen dien (EPDM) terpolimer Harmanlarının Karışabilirliği Gül Şentürk ünal
S-062 Aysel çağlar Dalyan Karbazol Birimi İçeren Azometin Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokromik özelliklerinin İncelenmesi Aysel çağlar Dalyan, İsmet Kaya
S-063 Nergiz Cengiz Aldehit ve Azit Grubu İçeren çift Fonksiyonlu Hidrojellerin üretimi ve İşlevselleştirilmesi Nergiz Cengiz
S-064 Hüsna Kılıç Şekil Hafızalı ve Kendini Onarabilen Hidrojeller Hüsna Kılıç, Deniz Ceylan Tuncaboylu, Aslı Argun, Dilek Ozturk
S-065 Fatma Telli Allil Glikozamin Kopolimerlerinin Sentezleri, Termal ve Biyolojik Etkinliklerinin Belirlenmesi Fatma Telli, Yeliz Yıldırım, John M. Gardiner, Erkan Kahraman
S-066 Nasibe Arslan Selüloz İçerikli Kumaşların Alev Geciktiriciliğini ve Dayanıklılığını Arttırmak için Bor Esaslı Katkı Malzemesi Geliştirilmesi Nasibe Arslan, Göksel özkan
S-067 Fatma Dilekçi Protein Adsorpsiyonunda Kullanılabilecek Polimer Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fatma Dilekçi, Dilek İmren Koç
S-068 Tuğçe Nihal Gevrek Civan Amin ve tiyol reaktif hidrojellerin hazırlanması ve işlevselleştirilmesi Tuğçe Nihal Gevrek Civan
S-069 Elif Büşra çelebi Sülfonimit içeren polifosfazenlerin yakıt hücresi membranı olarak kullanımı Elif Büşra çelebi, Ferda Hacıvelioğlu
S-070 Serap Kavlak Polisakkarit/Maleik Kopolimer Karışım Oranı ve Uyumluluğunun Dinamik Mekanik özellikler üzerine Etkileri Serap Kavlak
S-071 Selçuk Eşsiz Alkenlerin Organokatalize Oksidatif Bölünme Reaksiyon Mekanizmalarının ab initio Yöntemlerle İncelenmesi Selçuk Eşsiz, Uğur Bozkaya
S-072 Saliha Nur Uludağ Ryanodin Reseptörü İnhibitörü Dantrolen İçin CHARMM Kuvvet Alanı Optimizasyonu Saliha Nur Uludağ, Sefer Baday
S-073 Başak Fındık Nükleik Asitlerle Etkileşen +2 Değerlikli Metal Katyonlara özgü Kuvvet Alanı çalışması Başak Fındık, Lin Frank Song, Viktorya Aviyente, Kenneth M. Merz Jr
S-074 Evrim Arslan İlaç-Benzeri Molekülleri için logP ve pKa Değerlerine Hesapsal bir Yaklaşım Evrim Arslan, Başak Fındık, Zeynep Pınar Haşlak, Viktorya Aviyente
S-075 Esra Kan Motor Yağlarında Tortu Oluşumu Kontrolü Mekanizmasının Teorik Kimya Yöntemleri ile Açıklanması Esra Kan, Erol Yıldırım
S-076 Gökay Aydin Azido ve Amino Yapılarına Sahip Yeni Aminosiklitollerin Sentezi Gökay Aydin, Arif Baran
S-077 Safacan Kölemen Bakır ile Aktifleşen Seçici Fotodinamik Terapi Ajanlarının Sentezi ve Singlet Oksijen üretme Kapasitelerinin Tespiti Safacan Kölemen
S-078 İrfan çapan üreaz İnhibitörü Olarak Yeni Oksadiazol-2-on Türevlerinin Sentezi İrfan çapan
S-079 Begüm Tabakcı 3-Morfolinopropoksi Grubu İçeren Floresan Kaliks[4]aren Türevinin Sentezi ve İlaç Etken Maddeleri İçin Sensör özelliğinin Araştırılması Begüm Tabakcı, Evin Ayşegül Şimşir
S-080 Minhal Yıldız İndol Temelli Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu İbrahim Fazıl Şengül, Hakan Kandemi̇r, Mehmet Serdar Koca, Mutesir Temel, Mehmet Boğa, Mehmet Fatih Sağlam, Yunus Zorlu, Murat Bingül, Minhal Yıldız
S-081 Yasemin İspirli Doğaç Manyetik Hipertermi-Kemoterapi İlacı Sinerjistik Etkisi İçin Kontrollü İlaç Sistemi Model Uygulaması: Doxorubicin Yüklü Manyetik γ-Fe2O3/Kitosan boncuklar Yasemin İspirli Doğaç
S-082 Arif Mermer Benzoksazol-Kinolin Türevi Bileşiklerin Dizaynı ve In Siliko Yöntemlerle VEGFR İnhibitör özelliklerinin İncelenmesi Arif Mermer
S-083 Tuğçe Gür Maz Para Kumarik Asidin Heteroarilalkil Amid Türevlerinin Sentezi ve Yağ Asidi Amid Hidrolaz (FAAH) İnhibitör Aktiviteleri Tuğçe Gür Maz
S-084 Göknil Pelin Coşkun Bazı Yeni Hidrazit-Hidrazon Bileşiklerinin Sentezleri, Karakterizasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması* Göknil Pelin Coşkun, Göknil Pelin Coşkun
S-085 Burak Barut Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Kullanılabilecek çeşitli İlaçların {in vitro} Kolinesteraz İnhibitör Etkinliklerinin Taranması Burak Barut
S-086 özlem Saral Marrubium parviflorum subsp. oligodon Bitkisinin Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi özlem Saral, Mustafa Karaköse
S-087 Atakan ünlü Kanser Mikroçevresinin Görüntülenmesine Yönelik PD-L1 Proteinine özgün Yeni Peptitlerin Tasarımı Atakan ünlü, özgür Yılmaz, Sefer Baday, Onur Alptürk
S-088 Ercan çınar 3,5-dinitro Benzohidrazitten Türetilen Bazı Yeni Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri Ercan çınar
S-089 Emrah Sarıyer Acinetobacter baumannii'de CarO dış zar proteinin iminipenem spesifikliği Emrah Sarıyer
S-090 Ali Araz Silikon İmplantların Gümüş İyonu ile Kaplanarak Antibakteriyel özellik Kazandırılması ve Enfekte Bölgelerde de kullanıma Olanak Sağlanması Ali Araz
S-091 Seda çetindere BODIPY Sübstitüe Edilmiş Moleküler Metal Oksitlerin Sentezi ve özelliklerinin İncelenmesi Seda çetindere, Hüsniye Ardıç Alidağı
S-092 Esengül çiftçi ESNEK ZWİTTERİYONİK BAZLI LİGANT İLE Mn(II), Co(II) ve Cu(II) KOORDİNASYON POLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve OPTİK öZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Esengül çiftçi, Mürsel Arıcı, Mario Wriedt, Okan Zafer Yeşilel
S-093 Serhat Koçoğlu Piridin Sübstitüe Taç Eter Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Morfolojik Yapıları ile Termal özelliklerinin İncelenmesi Serhat Koçoğlu
S-094 özlem AYGüN Monomerik Oktahedral Bizmut(III) Benzaldehit-N-Alkil Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu özlem AYGüN, İbrahim İsmet öZTüRK, Anita M. GRZEŚKIEWICZ
S-100 Songül Eğlence Bakır N- Substitue Tiyosemikarbazonların Dioksomolibden(VI) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antioksidan özelliklerinin İncelenmesi Songül Eğlence Bakır
S-101 Mecit Aksu Bazı Nadir Toprak Elementi Borür Bileşiklerinin Sentezi ve Gama Işını Zırhlama özelliklerinin Araştırılması Mecit Aksu, Cansu Babuz, Hasan Gülbiçim, Nureddin Türkan, Aynur özcan
S-102 Soner çakar 4-Karboksifenilasetilenil Sübstitüe A3B Tipi Titanyum(IV)Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal özelliklerinin İncelenmesi ͋ Şeyma Nur Yi̇ldi̇ri̇r, Nuray Arslan, Yiğit Can Demirci, Soner çakar, Altuğ Mert Sevim, Mahmut özacar, Ahmet Gül
S-103 Duygu Tuncel Bakır Bazlı Metal Organik Yapıların Fotokatalitik Aktivitesi Duygu Tuncel
S-104 Orhan Destanoğlu Sütte Tağşiş veya Zehirleme Amacıyla Kullanılan çamaşır Suyunun Tespiti Orhan Destanoğlu
S-105 Tuğba Alp Arici Sulu Ortamdan Metil Turuncusu Boyarmaddesinin Gideriminde Modifiye Edilmiş Kızılcık (Cornus mas L.) çekirdeğinin Biyosorban Olarak Kullanımı Tuğba Alp Arici
S-106 Sabriye Sel çeşitli Vegan Gıda Numulerindeki İnorganik Analitlerin Mikrodalga çözündürme sonrası ICP-MS Sisteminde Eser seviyelerde Eşzamanlı Tayin Edilmesi Sabriye Sel, İkbal Koyuncu
S-107 Raif İlktaç Florimetrik Klorferon Tayini için Manyetik-Moleküler Baskılanmış Polimerlerin Kullanımı Raif İlktaç
S-108 Aykut Kul UPLC-MS/MS Yöntemi ile Anne Sütünde Klaritromisinin Tayini Aykut Kul
S-109 Nihat özcan Yumurtada Likit Kromatografisi Tandem Kütle Spektrometresi (L-MS/MS) ile Progesteron Analizi Nihat özcan
S-110 Jülide Hızal Montmorillonit-Sülfolandırılmış polieter-eter keton polimeri (sPEEK) Kompositleri üzerinde İndigo Mavisi Adsorpsiyonu Jülide Hızal, Erol Erçağ, Mesut Yılmazoğlu, Nergiz Kanmaz
S-111 Cemile özcan Nanoçiçek Benzeri Bi2S3 Kullanarak Pb(II) ve Cd(II)'nin Uzaklaştırılması Nurdan Kurnaz Yetim, Mümin Mehmet Koç, Cemile özcan
S-112 Ahmet Kerem Dörtkol Sülfonasyon Atık Suyundaki Sülfit Bileşeninin Titrimetrik Olarak Tayini Ve Geri Kazanım çalışması Ahmet Kerem Dörtkol, Ahmet Kerem Dörtkol, Neslihan Dörtkol, Neslihan Dörtkol, Cemile özcan
S-113 Merve Aktürk Co3O4 Nanoparçacık Modifiye Polimer-Karbon Nanotüp Temelli Kompozit Elektrotla Rutinin Voltammetrik Duyar Tayini Merve Aktürk, Zekerya Dursun
S-115 Muhammed Hüseyin Şentürk Karbon nanofiberlerle zenginleştirilmiş aptasensör geliştirilmesi ve impedimetrik lizozim tayinine yönelik uygulamaları Muhammed Hüseyin Şentürk, Ece Ekşin, özce Işık, Zeynep İlaslan, Filiz Mısırlı, Arzum Erdem
S-116 Zehra özden Erdoğan Mantar Dokusundan ({Tricholoma Equestre}) İzole Edilen Tirosinaz Kullanılarak Optik L-Dopa Biyosensörü Hazırlanması Zehra özden Erdoğan
S-117 Ilgim özdemir LABS Atıklarından Aktif Karbon Kullanarak Lineer Alkil Benzen Sülfonatın Geri Kazanım çalışması Ilgim özdemir, Cemile özcan
S-118 Erhan Karaca Electropreparation of Nanosized MnO2 Doped Polypyrrole-Polycarbazole Composite on Flexible Stainless-Steel Gauze for Supercapacitor Application Erhan Karaca, Gökhan özgenç
S-119 Semra Koyunoğlu Aromaterapide Kullanılan Uçucu Yağların Kalite Kontrol ve Analizleri Semra Koyunoğlu
S-120 Deniz Akgül İyonik sıvıların metal oksit desteklere bağlı iridyum kompleksleri (Ir(CO)2) üzerindeki etkilerinin modellenmesi Deniz Akgül, Melike Babucci, Samira Fatma Kurtoğlu, Alper Uzun, Viktorya Aviyente
S-121 İpek Azizoğlu Kiral Tiyohidantoin Türevlerinin Stereokonversiyonuna Hesapsal Bir Yaklaşım İpek Azizoğlu, Viktorya Aviyente, İlknur Doğan
S-122 Deniz Karataş Nikotinin Klotho Proteinine Afinitesinin Moleküler Docking ile Demonstrasyonu Deniz Karataş, Ataman Gönel, Murat çağlayan
S-123 Gülşah özçelik Pamuklu Kumaşların Güç Tutuşurluk Etkisinin Geliştirilmesi için Fosfor-Bor-Azot Sinerjik Etkili Amino-asit Bazlı Alev Geciktirici Sentezi ve Uygulaması Göksel özkan, Gülşah özçelik
S-124 Selin Arıcı Reaktif Boyarmaddeler ile Gerçekleştirilen Dijital Baskı İşleminde üre Yerine Alternatif Kimyasal Maddelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Simge özkayalar, Selin Arıcı, Serhat Karakaya, Arif Taner özgüney
S-125 Deniz Ceyhan Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleriyle Sars-Cov-2 Ana Proteaza Karşı öncül İnhibitör Bileşiklerin Tasarımı Deniz Ceyhan
S-126 Duygu çimen Atık Sulardan Civa Tayini İçin Yüzey Plazmon Resonans Sensörlerin Hazırlanması Duygu çimen
S-127 Esma Sari Fe²⁺ tayini için altın nanopartikül/grafen kuantum nokta temelli nanokompozitlerin sentezlenmesi Esma Sari
S-128 Fatih Kar Glioblastoma: Dörtlü sinyal yolağı, İmmünoterapi ve Biyobelirteçler Fatih Kar
S-129 Tugba Akcan Kardaş Resveratolün antikanser özelliklerinin incelenmesi Tugba Akcan Kardaş
S-130 Ahmet üğe B2 ve B6 vitaminlerinin tayini için karbon esaslı elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi Ahmet üğe, Bülent Zeybek
S-131 Esra Kaleoğlu Glisin-Ninhidrin Metal Kompleks Boyaların Güneş Pili Uygulamaları ͋ Esra Kaleoğlu, Doç. Dr. Soner çakar
S-132 Melih Beşir Arvas Piridin-2,6-dikarboksilik asit İçeren Polipirol Esaslı Grafit Keçe Elektrotların Hidrotermal Yöntemle Sentezi ve Süperkapasitör Performanslarının İncelenmesi Melih Beşir Arvas, Yücel Şahin
S-133 Kadircan Tüzüner Doğu Karadeniz Bölgesine özgü bitki boyalarının doğal boya duyarlı güneş panelleri(BDGP) üretiminde kullanımı ve verimin karşılaştırılması Kadircan Tüzüner, Bahtışen Ramoğlu
S-134 Gülşah çongur Yeni nesil 2 boyutlu nanomalzeme modifiye tek kullanımlık elektrokimyasal sensör sistemlerinin geliştirilmesi Gülşah çongur
S-135 Büşra Karkar İğde ({Elaeagnus angustifolia} L.) Ununun Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan özelliğinin Belirlenmesi Büşra Karkar, Saliha Şahin
S-136 İrem Okman Koçoğlu Poli-L-Lizin, Karbon Nanofiber ve Co₃O₄ Nanopartikül Temelli Amperometrik Askorbik Asit Sensörü İrem Okman Koçoğlu
S-137 Elif Yüksel Aripiprazolün elektrokimyasal özellikleri ve anodik adsorptif sıyırma voltametri yöntemi ile ilaçlarda ve biyolojik ortamlarda tayini Elif Yüksel, Funda öztürk, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç
S-138 İrem Uysal Derin ötektik çözücü ortamında sentezlenen redoks polimerine dayanan Fe3O4 nanopartikül temelli elektrotların geliştirilmesi ve elektrokimyasal sensör uygulamaları İrem Uysal, Berna Dalkıran, Orhan Atakol
PS-001 Gülşah Taner Tekstil Sektöründe Kullanılan Silikon Emülsiyonlarının Partikül Boyutu Dağılımının ürün Stabilitesinde ve Kumaştaki Tuşe üzerindeki Etkileri Gülşah Taner
PS-002 çağrı Tıkıloğlu Gıda Paketleme Uygulamaları İçin Isıl İşlemle Yapışabilir Yüzey Kaplamalı çift Yönlü Gerdirilmiş PET Film üzerinde Deneysel Bir çalışma çağrı Tıkıloğlu, Emrah özahi
PS-003 Ertuğrul Gazi Sağlam Yeni 2,4-{bis}(3-metoksitolil)-1,3-dithia-2,4-difosfetan 2,4-disülfidinden Yeni Ditiyofosfonat ve Ni(II) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu Ertuğrul Gazi Sağlam, Elif Bulat
PS-004 Ertuğrul Gazi Sağlam Veratrol İçerikli Yeni Ditiyofosfonat ve Nikel Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Ertuğrul Gazi Sağlam, Elif Bulat, Hakan Dal
PS-005 çingiz Abilov CoSn2-CoSb sisteminde ikili fazların peritektik kristalleşmesinin karakteri Seyyare Sadıkova, Mahmud Allazov, çingiz Abilov, Elmira Kasımova
PS-007 Tilbe çelik Modifiye edilmiş doğal polimerik malzemenin kimyasal ve fiziksel değişiminin incelenmesi Murat Yeşil, Alkan çelik, Tuğçe Demirbağ, Aytunç öncül, Deniz Yaltrık, Tilbe çelik
PS-008 Elvan Hasanoğlu özkan NİKEL İçERİKLİ SUPER ENORMA YAPILARIN HiDROTERMAL YöNTEMLE SENTEZLENMESİ VE YAPISAL İNCELENMESİ Elvan Hasanoğlu özkan, Nurdan Kurnaz Yetim, Mümin Mehmet Koç
PS-009 Elvan Hasanoğlu özkan Geçiş metal tabanlı manyetik kompozitlerin sulardaki nitrofenol gideriminde kullanımı Elvan Hasanoğlu özkan, Nurdan Kurnaz Yetim, Mümin Mehmet Koç
PS-010 Emel Tamahkar Yara örtüsü Uygulamaları için Analzejik Ajan Lidokain HCl Salım özelliklerinin İncelenmesi Zehra özbaş, Bengi özkahraman, Gülsen Bayrak, Aysun Kılıç Süloğlu, Işık Perçin, Filiz Boran, Emel Tamahkar
PS-011 Gizem Uzan Kar Kloropren Kauçukta Kavrulmanın Reversiyon Ajanları ve Reaktif Kauçuklar Yardımıyla önlenmesi Gizem Uzan Kar, Tuba ünügül, Bağdagül Karaağaç
PS-012 İlker Yatı Boya ve Kaplama Sektörü için Yüksek Performanslı Hava Aldırıcı Hibrit Silikonların Sentezi İlker Yatı, Deniz Güneş
PS-013 Furgan Aslanoğlu Tetrahidropirol oksazol-3-one türevlerinin Iyot(III) reaktiflerinden PIDA kullanılarak sentezi Furgan Aslanoğlu
PS-014 Zeynep Kıral Polihidroksibütirat-ko-hidroksivalerat biyonanokompozitlerinin hidroksiapatit nanopartikülleri ile hazırlanması ve karakterizasyonu Zeynep Kıral, Semra Kırboğa Okumuş, Mualla öner
PS-015 Mahmood Aldoori Cu-BTC/kil kompoziti kullanılarak eser düzeydeki sülfonamid ve penisillerin dispersif-mikro katı faz ekstraksiyonu sonrası HPLC ile tayini Mahmood Aldoori, Melek Merdivan, Aylin Altınışık Tağaç
PS-016 Sedef Sancı Formik Asitten Katalitik Hidrojen üretim Profillerinin İncelenmesi Sedef Sancı, Bilge Coşkuner Filiz, Aysel Kantürk Figen
PS-017 Tayis çilingiryan Aktif karbon temelli manyetik kompozitlerin üretimi ve fenol gideriminde kullanımın incelenmesi Tayis çilingiryan, Aysel Kantürk Figen, Yeliz Başaran Elalmış
PS-018 Mehmet Erdi Onan üretan Modifiyeli Vinil Ester Reçinelerin Pilot üretimi Mehmet Erdi Onan, Ali Birtan Erdoğan
PS-019 Eftal Alp Dorken Galangin içeren kozmetik hedefli ürünün antioksidan özelliklerinin araştırılması Eftal Alp Dorken, Saliha Şahi̇n
PS-020 ömürcan öztürk 2-Aminofeniltiyo Sübstitüentleri İçeren Yeni çözünür Metalli Ftalosiyaninlerin Sentez ve Karakterizayonu ömürcan öztürk, Altuğ Mert Sevim
PS-021 Simge Uzunok Su Yüzeyinden Organik Kökenli Kirliliklerin Temizlenmesinde Kullanılacak Sorbentlerin Sentezi Simge Uzunok, Hayal Bülbül Sönmez
PS-022 Beyhan Erdoğan Hidrofolik ve Hidrofobik Quartzene Akrilik Dispersiyonu Beyhan Erdoğan
PS-023 Halise Yalazan Kinolin grubu içeren periferal ve non-periferal çinko ve magnezyum ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, asetilkolinesteraz (AChE), butirilkolinesteraz (BuChE) ve glukozidaz enzimleri üzerindeki inhibitör etkileri Halise Yalazan, Didem Akkaya, Burak Barut, Sermet Yıldırmış, Halit Kantekin
PS-024 Cemile Seslikaya Alfa ve Beta (4-Metoksifenil)tiyo Sübstitüye Metalli ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Spektral özelliklerinin İncelenmesi Cemile Seslikaya, Zafer Odabaş
PS-025 Elif Yıldız Spermin Substitüe Siklotrifosfazen Platformunda Bodipy Taşıyıcılı Fotoduyarlaştırıcılar Elif Yıldız, Esra Tanrıverdi Eçik, Gönül Yenilmez çiftçi
PS-026 Semiha Eral Biyo-esaslı epoksilerin sentezi ve kaplama uygulamaları Semiha Eral, Cemil Dizman, Burcu Oktay, Nilhan Kayaman Apohan
PS-027 Mehmet Bengi Taysun Uzun Dönem Organik Kaplama Performansının Elektrokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi Mehmet Bengi Taysun, Ali Gizli
PS-028 Cemile Seslikaya Okta (4-Metoksifenil)tiyo Sübstitüye Metalli ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Spektral özelliklerinin İncelenmesi Cemile Seslikaya, Zafer Odabaş
PS-029 Sevde Demir 2,5-Furandikarboksilat ve 1,3-Bis((imidazol-1il)metil)benzen Ligandları ile Zn(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Sevde Demir, Hakan Erer
PS-030 Sevinc Gulyuz Dinamik Kovalent Boronik Ester Bağları ile Kendi Kendini Onarabilen Poliberzoksazinlerin Hazırlanması Sevinc Gulyuz, Yusuf Yagci, Baris Kiskan
PS-031 Ayşen R. Akbay Tek potada imin içeren polibenzoksazin sentezi ve karakterizasyonu Ayşen R. Akbay, Barış Kışkan, Yusuf Yağcı
PS-032 Umut Bora Bipirimidin Türevi Yeni Sıvı Kristal Molekül Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik özelliklerinin İncelenmesi Umut Bora, Hale Ocak, Huriye Akdaş Kılıç, Belkıs Bilgin Eran
PS-033 Michael Tapera 5-(2-Aminofenil)-2-((Arilidin)Hidrazilidin)-2,3-Dihidro-4-İmidazol-4-On Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Michael Tapera, Aysu özyaycı, Hüseyin Kekeçmuhammed, Rıfat Emin Bora, Yunus Zorlu, Emin Sarıpınar
PS-034 Seçil Kaya Artrit Tedavisi için Propolis Katkılı Naproksen içeren Mikrokürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Kontrollü Salımı Seçil Kaya, Aslıhan Demirkaya, Ebru Kondolot Solak
PS-035 Erdem Mutlu Atık Kauçuklar İçin Yenilikçi Geri Dönüşüm Süreci Erdem Mutlu
PS-036 özge Akça Zengin Şekil Hafızalı, Yarı-Kristalin, İç içe Geçmiş Ağ Yapılı Kauçukların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu özge Akça Zengin, Oğuz Okay
PS-037 Görkem Tufan Termal Enerji Depolama Uygulamaları için Parafin Karışımları ile Faz Değiştiren Malzeme Geliştirilmesi Görkem Tufan, özge Güngör, Gizem Biçer Göktepe, Sedat Emir, Halime Paksoy
PS-038 Kübra Vatansever Arı Poleninin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi Kübra Vatansever, Neslihan Şaki
PS-039 Dila çetin Ag+ İyonunun Seçici ve Hassas Şekilde Tayin Edilmesi İçin Spektrofotometrik Titrasyon ölçüm Yöntemlerine Dayanan Ftalosiyanin Tabanlı Kimyasal Sensör Tasarımı Dila çetin, özgür Yavuz, Yusuf Alçay, Mustafa Semih Yıldırım, Mehmet Kaplan, İsmail Yılmaz
PS-040 Yonca Kartal Poli(Laktik Asit) (PLA) / Polioksimetilen (POM) Karışımlarının POM Yükleme Oranına Bağlı Olarak Mekanik, Isıl Ve Reolojik özelliklerinin İncelenmesi Yonca Kartal, Merve ün, Güralp özkoç, Mehmet Kodal
PS-041 Harun Ergen Oral çözelti Hazırlamak İçin Toz Karışım İçerisindeki Glukoz İlgili Bileşikler Tayini için Kırılma İndisi Dedektörü Yöntemi ile Yeni Bir HPLC Metodunun Geliştirilmesi ve Doğrulanması Harun Ergen, Sevgi Kocaoba
PS-042 Dilara Mühür Tek-Zincirli Polimerik Nanoparçacıkların çapraz-Bağlı Polimer Matrislerde Kullanımı, Isıl-Mekanik ve Morfolojik özelliklere Etkilerinin İncelenmesi Dilara Mühür, H. çağdaş Aslan, İ. Gökhan Temel
PS-043 Keziban Hüner Politiyofen/Poli(akrilik asit)/Bentonit Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Keziban Hüner
PS-044 Hüseyin Kekeçmuhammed Pirimidin-İmidazol Zwitter İyon Tuzlarının Sentezi Hüseyin Kekeçmuhammed, Michael Tapera, Rıfat Emin Bora, Emin Sarıpınar
PS-045 İrem çakar Davaslıoğlu Galvanizli çelik Sac üzerine Uygulanabilir, Yüksek Korozyon Dayanımı ve Esnekliğe Sahip Şeffaf Polimerik Kaplama Geliştirilmesi İrem çakar Davaslıoğlu, özlem Caba Şerbetçi, Aslı Toptaş Tağ, Gülfem özgültekin, Beyza Nur Aydın, Emin Tamer
PS-046 Burak Hender Su itici özelliği olan su bazlı dış cephe boyası üretimi Burak Hender, Nagihan öztürk
PS-047 Hande Merdol Taed alternatifi katalitik sistemler kullanılarak temizlik sanayisi için ağartıcı madde geliştirilmesi Onur Davuça, Bekir özkan, Ceyda Hemen, Hande Merdol
PS-048 Orçun Balkaner çözücü İçermeyen Epoksi Reçine Sentezi Orçun Balkaner, Ali Birtan Erdoğan
PS-049 Cansu Sazak Akçaağaç Yaprakları Kullanılarak Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antibakteriyel özelliklerinin İncelenmesi Cansu Sazak, Melda Altıkatoğlu Yapaöz
PS-050 Esra çelik Yeni Kumarin-Tiyosemikarbazon ve Onun Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve özelliklerinin İncelenmesi Esra çelik, Mücahit özdemir, Baybars Köksoy, Bahattin Yalçın
PS-051 İsmail Kasapoğlu Tridesil Alkol Etoksilatların Farklı Etoksilasyon Derecelerinde Kalıcı Hidrofilite ve Yağ Sökme Etkilerinin İncelenmesi İsmail Kasapoğlu
PS-052 Yasemin Tarhan Boyaci Ahşap Zeminlerde Halojensiz, Mineralli Yangın Geciktirici Vernik Sistemleri Yasemin Tarhan Boyaci
PS-053 Nevzat Akyer Dispersiyon, Islatma, Yayılma, Penetrasyon Kabiliyeti Yüksek Silikon Esaslı Yüzey Aktif Maddelerin Geliştirilmesi Nevzat Akyer, Yasemin Ergin, Gülşah Melikoğlu Konak
PS-054 Pınar özker Farklı Kromoforik Grupların Kullanılmasıyla Tek Zincirli Polimerik Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu Pınar özker, Demet Karaca Balta, Binnur Aydoğan Temel, İsmail Gökhan Temel
PS-055 Serdar Erkol Tiotropium Bromür İçeren İnhaler Kapsüllerde İmpürite G ve H İlgili Bileşikler Tayini için LC-MS/MS ve LC-Q/TOF ile Yeni Bir Metodun Geliştirilmesi ve Doğrulanması Serdar Erkol, Sevgi Kocaoba
PS-056 Mustafa Semih Yıldırım İndol Halkalı Rodamin-Siyanin Türevli Yeni Sensör Bileşiğinin Sentez Ve Karakterizasyonu Mustafa Semih Yıldırım, Yusuf Alçay, Utku Ertuğral, Emre özdemir, özgür Yavuz, Dila çetin, Hülya Arıbuğa, Mehmet Kaplan, Kerem Kaya, Yılmaz özkılıç, Nurcan Tüzün, İsmail Yılmaz
PS-057 Duygu öztürk ZnO Nanopartikül Katkılı Terftalat Türevi Yeni Kiral Kalamitik Sıvı Kristal Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri Duygu öztürk, Hale Ocak
PS-058 Ahmet Nazlı Tiyofen-karbazol bazlı yeni tür polimerlerin sentezi vekarakterizasyonu Ahmet Nazlı
PS-059 Selin Gümrükçü Yeni tip 1,3-bis(2-piridilimino)izoindolin (BPI) bileşiklerinin fotofiziksel ve enerji transferi özelliklerinin incelenmesi Selin Gümrükçü, Mukaddes özçeşmeci, Caner ünlü, İbrahim özçeşmeci
PS-060 Furgan Aslanoğlu Benzodipirol bileşiklerinin İyot Monobromür varlığında sentezi Furgan Aslanoğlu
PS-061 Merve Aslan İndirgenmiş grafen oksit içeren yakın kızılötesi ışığa duyarlı hidrojeller Merve Aslan, Meltem Alkış, Amitav Sanyal, Amitav Sanyal
PS-062 Ege Su Uyar Farklı Yapısal özelliklerin Termal Aktif Gecikmeli Floresan Aktivitesi üzerindeki Etkisinin Hesapsal Metotlarla İncelemesi Ege Su Uyar, Pelin Ulukan, Antonio Monari, Şaron çatak
PS-063 Selim Duranay (2-Dietilamino Etil Akrilamid) Bazlı Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Selim Duranay, Kürşat Topçuoğlu, İlke Anaç Şakır
PS-064 Küşat Topçuoğlu çapraz bağlı (2-dietilaminoetilakrilamid) Bazlı Jellerin Sentezi ve Karakterizasyonu Küşat Topçuoğlu, Selim Duranay, İlke Anaç Şakır
PS-065 Aslıhan Hepgüler Sülfon İçeren Moleküllerin TADF Aktivitesinin Hesapsal İncelemesi Aslıhan Hepgüler, Pelin Ulukan, Antonio Monari, Şaron çatak
PS-066 Senay İskender Endüstriyel levha yüzey kayganlığının kazandırılması Senay İskender, Burak Kocak, Abdullah Alawadhi
PS-067 Seda çetindere {Mono}-Spiro Siklotrifosfazen ile BODIPY Bileşiğinin Reaksiyonu ve Fotofiziksel özelliklerinin İncelenmesi Seda çetindere, Perihan Kızılkaya, Fatma Yüksel, Gönül Yenilmez çiftçi
PS-068 Burak Koçak Endüstriyel Plastik Levhalarda Yapay Yaşlandırma Burak Koçak, Şenay İskender, Abdullah Alawadhi
PS-069 Büşra Akyol Barbiturik asit ile fonksiyonlandırılmış BODIPY türevleri Büşra Akyol, Eylül Merve çokluk, Sinem Tuncel Kostakoğlu, Ayşe Gül Gürek
PS-070 Kübra İlbasan Dikici Panaks Ginseng içindeki Toplam Ginsenoid Miktar Tayini Metodunun Geliştirilmesi Kübra İlbasan Dikici, Aynur Barkın, çağlar Kulu
PS-071 Aslıhan Hepgüler Sülfon İçeren Moleküllerin TADF Aktivitesinin Karşılaştırılması Aslıhan Hepgüler, Rana Doğan, Zeynep Kanber, Pelin Ulukan, Antonio Monari, Şaron çatak
PS-072 Esra Türkoğlu Deve Dikeni (Silybum Marianum) İçindeki Silimarin Miktar Tayini Metodunun Geliştirilmesi Esra Türkoğlu, Aynur Barkın, çağlar Kulu
PS-073 Gülay Paşaoğlu Gönül Bazı piperazin türevlerinin sentezi ve spektral karakterizasyonu Gülay Paşaoğlu Gönül
PS-074 Tugba Akcan Kardaş Spil Dağı Kuzey Yamacının Farklı Rakımlarında Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması Tugba Akcan Kardaş
PS-075 Sedef özel Yeşil Yöntemle Sentezlenen Metal Bazlı Nanopartiküller ve DNA Etkileşimleri Sedef özel, Burak çoban
PS-076 Emre özdemir Rodamin-Siyanin Tabanlı Seçici ve Hassas Bisülfit Sensörünün Geliştirilmesi Emre özdemir, Yusuf Alçay, Mustafa Semih Yıldırım, Utku Ertuğral, özgür Yavuz, Dila çetin, Hülya Arıbuğa, Mehmet Kaplan, İsmail Yılmaz
PS-077 Meltem Alkış Işığa Duyarlı Olarak Bozunan İndirgenmiş Grafen Oksit İçeren Hidrojeller Meltem Alkış, Merve Aslan, Amitav Sanyal
PS-078 Rumeysa Baran Triflorometansülfonimit Sübstitüe Polifosfazenlerin Sentezi, Kakterizasyonu ve İletkenliklerinin İncelenmesi Rumeysa Baran, Elif Büşra çelebi, Ferda Hacıvelioğlu
PS-079 Emirhan Artar Poli(3-metil tiyofen) esaslı elektrotların elektrokimyasal olarak hazırlanması ve süperkapasitör uygulamaları Emirhan Artar, Melih Beşir Arvas, özge Gördük, Yücel Şahin
PS-080 Ebubekir Kandemir Siyanür Anyonunun Yeni Bir Mekanizma İle Yüksek Seçicilikte Belirlenmesi Ebubekir Kandemir, Nurgül Seferoğlu, Zeynel Seferoğlu
PS-081 Rumeysa Metin Donör-Akseptör-π-Donör (D-A-π-D) Sistemine Sahip Dikumarin Temelli Boyarmaddelerin Fotofiziksel özelliklerinin İncelenmesi Rumeysa Metin, Zeynel Seferoğlu
PS-082 Büşra çetin Ersen Antikanser İlaç Taşıyan Yıldız Polimerin Sentezi Büşra çetin Ersen, Yasemin Acar, Gülşah Yiğit Erdem, Aydan Dağ, Pınar Sinem Omurtag özgen
PS-083 Okan Uçar Tris(O-sikloheksilditiyokarbonato)bizmut(III) Bileşiğinin Sentezi, Yapısal ve Spektroskopik özeliklerinin İncelenmesi Okan Uçar, İbrahim İsmet öztürk, Anita M. Grześki̇ewi̇cz
PS-084 Furkan Uzcan Eser Düzeydeki Sudan I Boyar Maddesinin çevresel örneklerden Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini Mustafa Soylak, özgür özalp, Furkan Uzcan
PS-085 özgür özalp çevresel örneklerden MgCo2O4 Adsorbanı ile Pb(II)' nin Katı Faz Mikroekstraksiyonu Mustafa Soylak, Mohamed Alasaad, özgür özalp
PS-086 Sena Taylan Pamuk İpliklerin Boyama Prosesinde Indantren Boyarmaddelerin Kullanılması Sena Taylan, Seda Kayabaş, Gülüzar Yılmaz, Tolga Yorulmaz, Burcu Yılmaz Şahinbaşkan
PS-087 Simge öztürk Kurkumin adsorpsiyonu için katı faz ekstraksiyonu ile deneysel tasarım yöntemi kullanılarak moleküler baskılanmış polimerin sentez parametrelerinin optimize edilmesi Simge öztürk, Nalan Demir
PS-088 Filiz çalık Dendronize Polimerlerden Misel Tipi Nano Yapılar Filiz çalık, Rana Sanyal, Amitav Sanyal
PS-089 Hasan Demirbaş Geri Dönüştürülmüş Tekstil Atıklarından üretilen Aktif Karbonun Adsorban Malzeme Olarak Kullanımı Ayşe Şalap, Hasan Demirbaş, Aslıhan Akdeniz
PS-090 ömürcan öztürk Güneş Pillerinde Foto Hassaslaştırıcı Olarak Simetrik Olmayan TiO(IV) Ftalosiyaninlerin Sentez ve Karakterizasyonu ömürcan öztürk, Yiğitcan Demirci, Soner çakar, Altuğ Mert Sevim, Mahmut özacar, Ahmet Gül
PS-091 Dilek Duyar Denim Tasarımında Ekolojik Ayak İzi Dilek Duyar, Utku özbakır, Bahtiyar Kütük, Burcu Yılmaz Şahinbaşkan
PS-092 Deniz Uykun Mangaloğlu Elektrik Motor Sektörü için 1K Akrilik Boya Tasarımı Deniz Uykun Mangaloğlu, Oğuzcan Yılmaz, Şafak Oturaklı
PS-093 Bahar Güneş Kabak Heterosiklik Pirimidin Halkası İçeren Bazı Schiff Bazlarının Hidratasyon özelliklerinin UV/Vis Spektrofotometrik Yöntemle İncelenmesi Bahar Güneş Kabak
PS-094 Hasan Nasirov Amino Asit Bağlı Lipoik Asit-çinko Nanopartiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Timol Yükseltgenmesi üzerine Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi Hasan Nasirov, Ali özcan, İlker Avan
PS-095 Aykun özkonstanyan Bükülmüş çekirdekli Yeni Kiral Sıvı Kristal ve Modifiye Fe3O4 Nanopartikül Katkılı Kompozitlerinin Eldesi ve Karakterizasyonu Aykun özkonstanyan, Hale Ocak, Hatice Hande Mert, Belkız Bilgin Eran, Mehmet Selçuk Mert
PS-096 Ulviyye Nemetova Hetereosübstitüe Kinonların Sentez ve Karakterizasyonu Ulviyye Nemetova, Sibel Şahi̇nler Ayla
PS-097 Ezgi Zöhre Erkan Yeni Floresan Kumarin-Antrasen/Piren İçeren Hibrit Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel ve Termal özelliklerinin İncelenmesi Ezgi Zöhre Erkan, Zeynel Seferoğlu
PS-098 Yasemin Tarhan Boyaci Ahşap Zeminlerde Halojensiz, Mineralli Yangın Geciktirici Vernik Sistemleri Yasemin Tarhan Boyaci
PS-099 özge Demirel UV (Mor ötesi) Kürlenmeli çizilme Dayanımı Yüksek Parke Verniği özge Demirel, övül Kayaalp İlgün
PS-100 Nemire Baldan Tek Dişli Fosfin ve Hidrazit Ligandları İçeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması Nemire Baldan, Simay İnce, özlem öner, Hakan ünver, Mustafa Kemal Yılmaz
PS-101 Pelin Saraçoğlu Nişasta-Polietilen Glikol Diglisidil Eter Nanojellerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Pelin Saraçoğlu, Murat Topuzoğulları, Mehmet Murat özmen
PS-102 Hatice Kotan Yeni Fenil Kinolinon Bileşiklerinin Sentezi, Saflaştırılması, Karakterize Edilmesi ve Sitotoksik özelliklerinin İncelenmesi Hatice Kotan
PS-103 İlke Demir Alzheimer Tedavisine Yönelik Yeni Kiral üre ve Tiyoüre Türevlerinin {İn Siliko} Tasarımı İlke Demir, Safiye Sağ Erdem, Hatice İlknur Doğan, Nesrin Gökhan Kelekçi, Gülberk Uçar
PS-104 Salih Genel Crambe orientalis bitkisinin MCM-41-Fe katalizörü varlığında piroliz yöntemiyle sıvılaştırılması Salih Genel, Halil Durak
PS-105 Mahinur Alemdar Kumarin Fonksiyonlu Amfifilik Kopolimerler ile Pluronik Esaslı Enjekte Edilebilir Akıllı Jellerin Tasarlanması Mahinur Alemdar, Hatice Kübra Kurt, Deniz Ceylan Tuncaboylu, Binnur Aydoğan Temel
PS-106 Aysun Pınarbaşı Kabloların Yangın Esnasında Suya Dayanım Performansının Arttırılmasına Yönelik Kılıf İçin Halojensiz Polimer Karışımı Aysun Pınarbaşı
PS-107 Nur Koçoğlu Cu(II) İyonu Tayini İçin çevre Dostu Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi Nur Koçoğlu, Soner çubuk
PS-108 Ayşe Beyza Dinç Yeni çinko sübstitüe ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi Ayşe Beyza Dinç, Esra Nur Kaya, Fatma Yüksel
PS-109 Diğdem Erdener Yeni Bir Fosfazen Bileşiğinin DNA Etkileşim Ve Sitotoksik Aktivite özelliklerinin İncelenmesi Diğdem Erdener, Nurşen çördük
PS-110 Diğdem Erdener Karbazol İçeren Yeni Bir Fosfazen Bieşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Etkileşim özelliklerinin İncelenmesi Diğdem Erdener, Nurşen çördük
PS-111 Elif Büşra çelebi Sülfonik Asit Fonksiyonel Polifosfazen-Polipirol Kompozitlerinin Hazırlanması Elif Büşra çelebi, Halil Duyar, Ferda Hacıvelioğlu
PS-112 Emirhan Artar İletken polimer/metal oksit temelli malzemelerin hazırlanması ve süperkapasitörlerde elektrot bileşeni olarak kullanımlarının incelenmesi Emirhan Artar, Melih Beşir Arvas, özge Gördük, Semih Gördük, Yücel Şahin
PS-113 Fatima Zohra Mimouni Potansiyel Antikanser Ajanlar Olarak Yeni Lomefloksasin 3-Karboksamid Türevlerinin Sentez ve Moleküler Yerleştirme çalışması. Fatima Zohra Mimouni
PS-114 Ferhat Mutlu üre Makromolekül Etkileşimlerinin Moleküler Seviyede İncelenmesi Ferhat Mutlu, Halil İbrahim Okur
PS-115 İrem Okman Koçoğlu Poliaspartik Asit, Karbon Kuantum Noktalar ve Platin Nanopartiküllere Dayalı Elektrokimyasal Tiramin Sensörü Barış Şenceol, Ceren Kaçar Selvi, İrem Okman Koçoğlu, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç
PS-116 İrfan çapan Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki Şebeke Sularında Akrilamid, Fitalat ve Bisfenol-A (BPA) Miktarının Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi ile Tayini İrfan çapan, Hacı Ahmet Yalnız, İbrahim Buğra Arslaner, Dildar Süslü
PS-117 Maşide çakıcı Modifiye Camsı Karbon Elektrot ile Bisfenol A ve Bisfenol S'in Eş Zamanlı Elektrokimyasal Algılanması Maşide çakıcı, Asiye Aslıhan Avan, Hayati Filik, Ece Kök Yetimoğlu
PS-118 özlem Yılmaz Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi İle Yüksek Yıkama Haslığına Sahip Formaldehit İçermeyen Su Bazlı Bağlayıcıların Sentezlenmesi ve Baskı Patları İçerisinde Denenmesi özlem Yılmaz, Barış Karabıyık
PS-119 Rumeysa Baran Sülfonimit Sübstitüe Proton İletken Polifosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Rumeysa Baran, Elif Büşra çelebi, Ferda Hacıvelioğlu
PS-120 Samet İzgi İndol Temelli Oksadiazol Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Samet İzgi, İbrahim Fazıl Şengül, Hakan Kandemir, Fatma Cebeci
PS-121 Umay Eren Ertekin Hidrofobik Gruplu İyonlar ile Makromoleküllerin Moleküler Seviyedeki Etkileşimleri Umay Eren Ertekin, Halil İbrahim Okur
PS-122 Utku Ertuğral Piren Modifiyeli Rodamin-Siyanin Platformuna Sahip Yeni Sensör Bileşiğinin Sentezi, Karakterizayonu ve Sensör çalışmaları Utku Ertuğral, Hülya Arıbuğa, Emre özdemir, özgür Yavuz, Yusuf Alçay, Mustafa Semih Yıldırım, Dila çetin, Mehmet Kaplan, İsmail Yılmaz
PS-123 Yağmur Doğan İmmünglobulin G Tayini İçin Yapay Reseptörler İle Modifiye Edilmiş Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi Temelli Sensör Sistemi Geliştirilmesi Yağmur Doğan, Münire Nalan Demir, Hilmiye Deniz Ertuğrul Uygun
PS-124 Zehra Betül Ahi Elastomerik Poliüretan Parçalarda Atmosferik Yaşlanma Davranışının İyileştirilmesi Zehra Betül Ahi, Ecem Sayar, Cem Yiğit
33. Ulusal Kimya Kongresi – 7-9 Ekim 2021 – Online